Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Ekotechnologie Cieplne, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_EC_WIMiIP_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów Ekotechnologie Cieplne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://www.metal.agh.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Program studiów został opracowany we współpracy z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie i ma charakter interdyscyplinarny. Studia na kierunku Ekotechnologie Cieplne zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzania samodzielnych prac projektowych oraz kierowania pracami z zakresu instalacji przemysłowych i sanitarnych. W programie studiów uwzględniono przedmioty związane z oceną efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz komputerowym wspomaganiem projektowania instalacji sanitarnych, zmierzających do rozwiązań minimalizujących zużycie energii oraz wykorzystania jej niekonwencjonalnych źródeł.
Absolwent kierunku Ekotechnologie Cieplne jest doskonale przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy we wszystkich gałęziach przemysłu, ze szczególnym ukierunkowaniem na instalacje sanitarne, energetykę, odnawialne źródła energii oraz cykl życia produktu. Może również podjąć pracę w biurach lub firmach związanych z projektowaniem, modelowaniem, budową i eksploatacją urządzeń cieplnych. Ukończenie tego kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy wymaganej do rozpoczęcia przez absolwentów procedury uzyskiwania uprawnień budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych.