• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(WAT) Budownictwo zrównoważone, bez. podziału na specjalności, studia stacjonarne, II stopnia

Szczegóły
Kod WAT_BUDZROWN_2
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierunek studiów Budownictwo zrównoważone
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 15
Czas trwania 1,5
Adres WWW https://www.wig.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Informacje ogólne

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

- projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energooszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne;

- sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych oraz bilansu energetycznego budynku;

- zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;

- proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;

- modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Semestr: 2

Liczba miejsc - 15

Program studiów

https://bip.wat.edu.pl/ksztalcenie/studia/programy-studiow/rok-akademicki-2023-2024-pl

https://www.wig.wat.edu.pl/