• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki), studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UW_S2-FLBA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia bałtycka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/filologia-baltycka
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Program studiów bałtystycznych obejmuje przede wszystkim intensywną naukę, od podstaw, języka litewskiego i łotewskiego; języka litewskiego uczymy od pierwszego roku studiów I stopnia, języka łotewskiego – od drugiego roku. Na studiach I stopnia studenci osiągają kompetencje językowe z zakresu języka litewskiego na poziomie B2+, zaś z języka łotewskiego na poziomie B1; na studiach II stopnia – z zakresu języka litewskiego na poziomie C2, zaś z łotewskiego na C1. Ponadto bałtyści poznają historię, literaturę i kulturę Litwy i Łotwy, a także mają zajęcia z translatologii, antropologii kultury, historii filozofii, językoznawstwa ogólnego i metodyki nauczania języków obcych.

Absolwenci naszych studiów pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy.