• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Filologia germańska, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_FG-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów filologia germańska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Cele kształcenia dla zakresu: filologia germańska 

 • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa germańskiego.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
 • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

Studia nieograniczone wiekiem kandydata.