• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_EAwZSM-1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian,
II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.

Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i jest przygotowany do:

  • prowadzenia działalności muzycznej w instytucjach kultury,
  • prowadzenia działalności muzycznej w amatorskim ruchu muzycznym,
  • animacji kultury muzycznej w społecznościach lokalnych,
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych.

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia wybierając zakres Muzyki estradowej lub Edukacji muzycznej szkolnej.

Obszary zatrudnienia absolwentów

Wszelkie instytucje prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.