• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) ochrona dóbr kultury, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_ODK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów ochrona dóbr kultury
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Ochrona dóbr kultury to interdyscyplinarny kierunek studiów stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconą kadrę zajmującą się szeroko rozumianą ochroną i konserwacją zabytków oraz dzieł sztuki. Łączy dogłębne studia z zakresu historii sztuki od prehistorii po XXI wiek, z podstawowymi wiadomościami z zakresu archeologii czy antropologii kultury. Szczególny nacisk w programie położono także na teorię i praktykę muzealnictwa, a także konserwację zabytków i elementy zarządzania obiektami zabytkowymi. Program obejmuje zarówno poznanie prawnych i instytucjonalnych form ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i tajniki pracy konserwatorów dzieł wykonanych przy użyciu najrozmaitszych technik artystycznych. Studenci zdobywają więc wszechstronną wiedzę na temat tego, jak powstały zabytki i dzieła sztuki – za pomocą jakich technik je wykonano, czemu służyły i jaką pełniły rolę w rzeczywistości historycznej, ale też jak dzisiaj można je chronić i zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń, a także prezentować szerokiej publiczności. Ich unikalny względem podobnych kierunków na innych uczelniach składnik stanowi cykl wykładów poświęcony kulturze dawnych epok, budujący szeroki kontekst i umożliwiający pełniejsze rozumienie dzieł sztuki. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Sztuki i Kultury zlokalizowanym na krakowskim Starym Mieście, a ich integralną częścią są zajęcia terenowe w niezliczonych pobliskich zabytkach, a także liczne objazdy (często zagraniczne), stanowiące element programu i finansowane przez Uniwersytet, a także praktyki zawodowe.

Studia umożliwiają zdobycie zatrudnienia w urzędach i firmach konserwatorskich, muzeach, instytucjach kultury, a także na wszelkich stanowiskach wymagających rozległej wiedzy humanistycznej, kreatywności i samodzielności myślenia. Kierunek powstał jako odpowiedź na potrzebę rynku pracy. Program studiów skonstruowano tak, by kształcić dobrze wykwalifikowanych pracowników administracji (np. urzędów konserwatorskich), ośrodków kultury, muzeów i wszelkich placówek, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. Wiedza absolwentów łączy zagadnienia z dziedziny archeologii, historii sztuki i muzealnictwa z kompetencjami w zakresie prawa, administracji i konserwacji. Absolwenci mogą kontynuować studia uzupełniające magisterskie w ramach kierunku historia sztuki.

Instytut Historii Sztuki i Kultury dysponuje nowoczesną Pracownią Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych oraz Pracownią Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków.