• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Prawo kanoniczne - studia jednolite magisterskie - niestacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PKN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dziedzina/dyscyplina naukowa prawo kanoniczne, prawo kanoniczne
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/PK068/WK-KCZ-N-MGR/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne, realizowanego w trybie niestacjonarnym, jest zdobycie wiedzy w zakresie historii, źródeł prawa i prawa kanonicznego oraz znaczenia prawa dla społeczeństwa, państwa i Kościoła, pogłębionej wiedzy w zakresie obowiązującego prawa kanonicznego i z wybranych zagadnień szczegółowych dotyczących ustawodawstwa kościelnego oraz poszerzonej wiedzy o wybrane instytucje prawa obowiązującego w Polsce.

Na kierunku dostępna jest specjalizacja administracyjno-sądowa.

Po ukończeniu studiów absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika w zakresie administracji kościelnej i sądownictwa kościelnego (m.in. radca prawno-kanoniczny, pracownik administracyjny, sędzia, rzecznik sprawiedliwości, obrońca węzła, notariusz, pełnomocnik, adwokat), jak również w instytucjach i organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawno-kanonicznej.

Osoby, które odbyły wcześniej studia teologiczne, mogą po uprzednim uznaniu im zdobytych osiągnięć i zgodnie z dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, z 2 września 2002 roku, ukończyć niestacjonarne studia na kierunku prawo kanoniczne ze specjalnością administracyjno-sądową w ciągu trzech lat.

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym i realizowane są w czasie dwudniowych zjazdów, z których dwa odbywają się stacjonarnie, a trzy zdalnie na platformie MsTeams.