• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Kulturoznawstwo - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_KU1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/KU047/WH-KU-N-1/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Studia na kierunku Kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące wiedzę z zakresu nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Nacisk na rozszerzenie horyzontów poznawczych i integrację perspektyw teoretycznych ukierunkowuje na prowadzenie badań inter- i transdyscyplinarnych oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu społeczno-kulturalnym. Program kształcenia zawiera treści z zakresu historii i teorii kultury, rozszerzone o tradycję dyscyplin tworzących podstawy dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologii, antropologii, filozofii), a także zagadnienia związane z teorią i historią kultury artystycznej, naukami o komunikacji i mediach, ekonomicznymi i prawnymi uwarunkowaniami organizacji i zarządzania instytucjami kultury.
Studia kulturoznawcze mają bardzo wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej i przygotowują do pracy w branżach związanych z kulturą oraz sektorach kreatywnych: w charakterze animatora i organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach, agencjach prasowych, reklamowych i public relations.