• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Filologia włoska - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_FW1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Absolwent pierwszego stopnia filologii włoskiej jest wykształconym humanistą, dobrze
zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych – na tle s
zeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie wymogi i
ntelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Posiada gruntowną wiedzę
z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o niezbędną wi
edzę z dyscyplin pokrewnych (m. in. filozofii i historii). Umie samodzielnie analizować i inte
rpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i procesy literackie
oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych relacjach z
podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej.