• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Europeistyka - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_EU1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Europeistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

W toku studiów na Europeistyce zdobywa się w szczególności:
1. interdyscyplinarną wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych: studia bazują na dorobku takich
dyscyplin naukowych jak: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia,
ekonomia, historia, kulturoznawstwo;
2. pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej: szczególny nacisk położony zostaje
na systemy instytucjonalno‐decyzyjne, polityki unijne, oraz prawo i administrację Unii Europejskiej;
3. umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno‐kulturowych relacji:
program wprowadza studentów w zagadnienia społeczno‐kulturowe charakterystyczne dla
współczesnej Europy (m.in. bezpieczeństwo kulturowe, europejskie tradycje ideowe, islam
w Europie, etc.).