• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Bezpieczeństwo Wewnętrzne - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_BW1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia
działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem
wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną
tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić
nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia
społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne
i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa
i państwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej
wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę
bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede
wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych
oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.