• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Studia europejskie, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_STUD_EUROP_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów studia europejskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Czym są studia europejskie?

 

Są to studia interdyscyplinarne, jedyne tego rodzaju na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozwalające na poznanie współczesnej Europy pod wieloma względami. Odwołują się do treści z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Program studiów obejmuje przynajmniej 745 godzin zajęć i 120 punktów ECTS.

 

Wiedza dotycząca różnych aspektów funkcjonowania Starego Kontynentu będzie proponowana z perspektywy głównie: politologii, prawa, ekonomii, socjologii, historii, filozofii, tak, aby przedstawiony obraz był możliwie szeroki i odzwierciedlał różnorodność zjawisk i procesów zachodzących na kontynencie.

 

Na studiach II stopnia oferujemy trzy specjalności:

 

  • Ekspert zjawisk i procesów.
  • Ekspert organizacji społecznych.
  • Ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.
  • Wybór specjalności następuje po I semestrze studiów.

 

Co oferujemy podczas studiów?

 

Studia te różnią się od innych m.in. poniższymi elementami:

 

  • nacisk położony na zajęcia praktyczne i warsztatowe,
  • wyjazd studyjny odbywany w ramach studiów w celu zapoznania się z praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych czy społecznych (np. samorząd terytorialny, współpraca transgraniczna),
  • szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus + (m.in.: Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Szwecja, Słowacja, Węgry) oraz CEEPUS (państwa Europy Środkowej i Bałkanów).