• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Studia polskie dla cudzoziemców, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_SPDC
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów międzynarodowe studia polskie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Limit miejsc 2
Adres WWW https://igp.polonistyka.uj.edu.pl/studia/studia-i-stopnia-studia-polskie-dla-cudzoziemcow
  Zadaj pytanie
Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Studia polskie dla cudzoziemców - to kierunek, który jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie poznawania języka, kultury, historii i literatury polskiej podczas kształcenia uniwersyteckiego. Trzyletnie studia licencjackie prowadzone na Wydziale Polonistyki pozwalają na opanowanie języka polskiego w stopniu wystarczającym do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.
Program studiów obejmuje sześć semestrów nauki. W każdym semestrze realizowane są zajęcia z praktycznej nauki języka, a także odpowiednio dobrane do poziomu i wiedzy studentów zajęcia związane z polską literaturą, historią i kulturą, a także wybrane zagadnienia językoznawcze. Przystąpienie do zajęć wymaga uzyskania pozytywnego zaliczenia z Praktycznej nauki języka polskiego w poprzednim semestrze. W każdym semestrze studenci mają do wyboru zajęcia fakultatywne, które pozwolą im rozwijać swoje umiejętności językowe, a także wiedzę z zakresu kultury, literatury i językoznawstwa. W semestrze piątym mogą wybrać dwa dodatkowe zajęcia. W trzecim i czwartym semestrze studenci uczestniczą w proseminarium, które jest wprowadzeniem do gromadzenia danych, literatury oraz prowadzenia badań na potrzeby pracy licencjackiej. Ważnym elementem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej. W piątym i szóstym semestrze studenci wybierają seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze i piszą pracę dyplomową pod kierunkiem promotora. Od trzeciego do szóstego semestru studenci uczą się wybranego języka obcego, a w semestrze pierwszym i drugim realizują zajęcia z wychowania fizycznego. Ukończenie studiów wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wskazanych w programie przedmiotów, a także napisania pracy dyplomowej oraz uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.