• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Kosmetologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFA_KOSMETO_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów kosmetologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Kosmetologia jest najmłodszym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM – jako studia uzupełniające magisterskie, została uruchomiona w roku 2010. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

4-semestralne studia prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia niestacjonarne realizowane są w trybie tzw. zjazdów weekendowych (soboty-niedziele).

Program studiów objemuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym. Poszczególne przedmioty kończą się zgodnie z programem studiów – egzaminem, zaliczeniem na ocenę lub zaliczeniem. Każdemu przedmiotowi przypisana jest określona liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System). Do zakończenia studiów wymagane jest zgromadzenie co najmniej 120 punktów ECTS oraz  wykonanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu magisterskiego.