• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Astrofizyka i kosmologia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WFAIS_ASTROFIZKA_KOSMOLOGIA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Astrofizyka i kosmologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://fais.uj.edu.pl/pl_PL/dla-kandydatow/kierunki-studiow/astrofizyka-i-kosmologia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Nowy Makrokierunek łączy klasyczne działy fizyki – mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Mamy tu zatem połączenie klasycznych dyscyplin fizyki z kosmologią, która dojrzałość osiąga właściwie na naszych oczach, a także z niezwykle dynamicznie rozwijającą się astrofizyką.

Już starożytni Grecy zastanawiali się nad obrazem świata w wielkich skalach, ale dopiero wiek dwudziesty przyniósł zarys jego pełnego opisu nazywany „standardowym modelem kosmologicznym". Ostatnie ćwierćwiecze dwudziestego stulecia przyniosło dane obserwacyjne wystarczająco bogate, by poddać weryfikacji ten model i wzbogacić go o kolejne detale. W ostatnim dziesięcioleciu podstawowe parametry kosmologii – prędkość ucieczki galaktyk H, opóźnienie kosmologiczne – zaczynają być mierzone z dokładnością kilku procentów. Mówi się o erze „precyzyjnej kosmologii". Dla uzmysłowienia dokonanego postępu, przypomnijmy, że nieco ponad pół wieku temu dokonano niemal z dnia na dzień rewizji jednej z podstawowych wielkości, stałej Hubble'a H, o czynnik 10!

W tym samym czasie astrofizyka przekształciła się z nauki zajmującej się tradycyjnie modelami gwiazd w wielowątkową dyscyplinę, w której mamy  takie obiekty jak: czarne dziury, wybuchy gwiazd supernowych, dyski akrecyjne, pulsary, ciasne układy podwójne, czy aktywne jądra galaktyk. Atrakcyjność astrofizyki wzmaga dodatkowo fakt, że wiele spośród astronomicznych zjawisk nie doczekało się jeszcze zadowalającego wyjaśnienia, jak to ma miejsce np. w przypadku błysków gamma.

Studenci, którzy podejmą studia na naszym Makrokierunku będą mieć rzadki przywilej poznawania młodej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej. Wierzymy, że będzie to źródłem ich głębokiej intelektualnej satysfakcji.