• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(AGH) Zmiany Klimatu- Przeciwdziałanie i Adaptacja, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod AGH_ZKPiA_WGGIIS_IIST
Jednostka organizacyjna Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Kierunek studiów Zmiany Klimatu- Przeciwdziałanie i Adaptacja
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://geod.agh.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (31.10.2023 09:00 – 30.11.2023 23:59)

Kierunek studiów Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja (ZKPiA) należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek odpowiada współczesnym potrzebom gospodarki i jest odpowiedzią na oczekiwania potencjalnych pracodawców dotyczące przygotowania kompetentnych kadr potrafiących diagnozować przekształcenia zachodzące w środowisku naturalnym oraz życiu społeczno-gospodarczym na skutek zmian klimatu, jak również potrafiących minimalizować wpływ zmian klimatu na ekosystemy, gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo. Nowoczesny program kształcenia obejmuje wiedzę o systemie klimatycznym Ziemi, zachodzących w nim zmianach i ich przyczynach. Pozwala przygotować absolwenta do realizacji zadań proklimatycznych (mitygacyjnych, adaptacyjnych) na poziomie pojedynczych gmin, powiatów, województw czy kraju. Absolwenci kierunku nabywają kompetencji w obszarze ograniczania emisji gazów cieplarnianych, wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji obszarów miejskich i wiejskich do zmian klimatu i ochrony społeczeństwa przed ich skutkami. Uczą się wdrażać w społeczeństwie i gospodarce ideę „zero waste” oraz realizować zadania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej z wykorzystaniem miedzy innymi narzędzi opartych na dekarbonizacji gospodarki, zmniejszeniu jej energochłonności i emisyjności. Istotnym elementem kształcenia na kierunku ZKPiA jest nauka planowania i projektowania urządzeń błękitno-zielonej infrastruktury oraz NBS (Nature-based Solutions), stanowiących istotne narzędzie zintegrowanej gospodarki wodami deszczowymi, a także innych wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach specjalistów ds. polityki klimatycznej, w jednostkach i spółkach samorządowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem strategii neutralności klimatycznej, czy planów adaptacji miast i wsi do zmian klimatu. Potencjalnym miejscem zatrudnienia są też firmy konsultingowe, usługowe oraz przemysł głównie z branży budowlanej, OZE i melioracyjnej.