• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UZ) Biotechnologia

Szczegóły
Kod UZ_S1-WNB_BIOTECH
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Zielonogórski
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Limit miejsc - 1 miejsce na II roku i 1 miejsce na III roku

http://wnb.uz.zgora.pl/pl/biotechnologia/

https://ksztalcenie.uz.zgora.pl/ksztalcenie/plany-i-programy-studiow/wydzial-nauk-biologicznych