• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Ukranistyka z językiem angielskim (Katedra Ukranistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-UK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Ukrainistyka z językiem angielskim
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Studia trwają dwa lata (4 semestry). O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego przynajmniej na poziomie C1 oraz angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (np. ocena z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego na świadectwie maturalnym, dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej, certyfikaty językowe). Kandydaci nieposiadający potwierdzenia znajomości w/wymienionych języków przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie poziomu biegłości językowej umożliwiającej studiowanie na kierunku ukrainistyka.

Celem studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C2 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie C1+. Student otrzymuje również możliwość zdobycia kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego na poziomie B2/C1 (przedmioty fakultatywne). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie teorii i praktyki translatorskiej, co pozwala na rozwijanie\nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. W ramach studiów magisterskich student jest zobligowany do zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz zaliczenia wszystkich przedmiotów wynikających z wybranej specjalizacji (językoznawczej lub literaturoznawczej).  Studia magisterskie kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem magisterskim. Absolwent otrzymuje tytuł magistra ukrainistyki z językiem angielskim.

 

ROZLICZENIE SEMESTRALNE

 

OFERTA TYLKO DLA I ROKU STUDIÓW II STOPNIA