• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia polska (Wydział Polonistyki), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-FP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, którą jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Nasi studenci stają specjalistami w zakresie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa. Na studiach I stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności (literaturoznawczo-językoznawczą lub literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej) oraz jedną z pięciu specjalizacji zawodowych (nauczycielską, glottodydaktyczną, translatorską, filologię dla mediów, edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów)

Student studiów II stopnia na kierunku filologia polska ma możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia: „Tradycja”, „Nowoczesność”, „Komparatystyka”. W ramach tych modułów studenci realizują obowiązkowe przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, a także konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami.

 

ROZLICZENIE ROCZNE