• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Bioetyka (Wydział Filozofii), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-BIOET
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Bioetyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://bioetyka.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Bioetyka to dziedzina wiedzy i praktyki społecznej zajmująca się normatywnymi i społeczno-kulturowymi aspektami rozwoju nauk medycznych i biologicznych. Studia II stopnia na kierunku bioetyka przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych. Nabywają też umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się m.in. problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów, ochroną przyrody. Obok zajęć o charakterze teoretycznym, program studiów przewiduje także praktyki w wybranych instytucjach. Większość zajęć ma charakter seminaryjny lub konwersatoryjny, dzięki czemu studia przygotowują zarówno do indywidualnej jak i zespołowej pracy badawczej oraz do udziału w społecznych debatach bioetycznych.

http://bioetyka.uw.edu.pl/

 

ROZLICZENIE ROCZNE