• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Gospodarka przestrzenna, studia I stopnia, stacjonarne 3,5 letnie

Szczegóły
Kod UO_WE-GP-1ST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Dostępne miejsca:

I, II, III rok - po 5 miejsc

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zakres wiedzy i umiejętności z nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie miast i gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 •  zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
 •  planowania i programowania rozwoju miast, gmin i regionów,
 •  zarządzania przestrzenią poprzez plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem celów publicznych oraz potrzeb inwestorów,
 •  wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 •  projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych,
 •  techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 •  administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży,
 •  pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych.W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIE JAK:

 •  zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 •  budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów,
 •  kształtować dobre warunki życia i zamieszkania,
 •  zarządzać i gospodarować nieruchomościami, 
 •  kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych,
 •  gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych,
 •  racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów,
 •  budować i wykorzystywać system informacji o terenach GIS, 
 •  sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone

 

Sylwetka absolwentaABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich Inżynier gospodarki przestrzennej jest przygotowany do pracy jako:

    Urbanista,

    Architekt krajobrazu, Projektant zieleni, Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,

    Urzędnik administracji państwowej, Pracownik samorządowy,

    Koordynator projektów unijnych, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)

    Koordynator d.s. rewitalizacji,

    Specjalista ds. planowania strategicznego, Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,

    Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości, Pośrednik w obrocie nieruchomości, Zarządca nieruchomości, Administrator nieruchomości,

    Inżynier obsługi baz GIS, Analityk baz danych przestrzennych, Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego,