• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Lingwistyka stosowana, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_LS_L_D3
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Lingwistyka stosowana
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 8
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Dostępne miejsca:

sem 3 (zimowy) - 4 miejsca

sem 4 (letni) - 4 miejsca

 

Czego uczy się na kierunku Lingwistyka stosowana?

Studia wyposażają absolwenta w sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne oraz interkulturowe, podbudowane wiedzą o realiach kulturowych krajów, z którymi związane są studiowane języki.

W trakcie studiów absolwent nabędzie znajomość języka angielskiego na poziomie C1) oraz coraz bardziej przydatnego języka chińskiego od podstaw na poziomie płynnej komunikatywności (B2). 

Działalność studencka

Studenci kierunku Lingwistyka stosowana mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lingwistyki stosowanej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Lingwistyki stosowanej znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • szkołach językowych,
  • różnego typu przedsiębiorstwach,
  • instytucjach międzynarodowej integracji gospodarczej.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana może kontynuować naukę (II stopień) na kierunkach: Filologia angielska, Filologia polska i kierunkach sprofilowanych kulturoznawczo (np. Digital Cultures).

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowe informacje okierunku

Wydział Filologiczny

http://ls.wfil.uni.opole.pl/

http://wfil.uni.opole.pl/lingwistyka-stosowana/