• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Kognitywistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WF_K_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Kognitywistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

KOGNITYWISTYKA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGIO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/kognitywistyka,807.htm

Kognitywistyka (nauki o poznaniu, cognitive science) to dziedzina nauki wyjaśniająca ludzkie poznanie  – umysł – m.in. percepcję, pamięć, rozumienie, rozumowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja, świadomość etc., w terminach: filozofii, psychologii, zasad działania mózgu; jednocześnie jest to dziedzina umożliwiająca tworzenie sztucznych (komputerowych) systemów wykazujących się tymi zdolnościami.

Byliśmy czwartym w Polsce uniwersytetem który uruchomił kierunek „kognitywistyka”. Oferujemy studia w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji których głównymi (choć nie jedynymi) tematami są:

 • język i znak: jako środki komunikacji, poznawania świata, kreowania jego obrazu (media, design),
 • modelowanie poznania (umysłu) w sztucznej inteligencji (również w postaci systemów robotycznych) oraz
 • Big Data w praktyce – zautomatyzowane przetwarzanie i analiza wielkich ilości danych
 • neuropsychologiczne podłoże ludzkiego poznania i działania.

Studia obejmują kursy (opisane w nowym planie studiów I stopnia i planie studiów II stopnia) w zakresie (ogólnej) kognitywistyki, w tym: z językoznawstwa kognitywnego, sztucznej inteligencji, psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej, neuromodelowania, filozofii umysłu, semiotyki kognitywnej oraz szczegółowe, wybieralne kursy obejmujące wybrane problemy z wyżej wymienionych dziedzin. Część kursów prowadzonych będzie w języku angielskim.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani m.in.:

 • zagadką umysłu i świadomości,
 • komunikacją za pomocą znaków (zwłaszcza językowych),
 • tworzeniem sztucznych (komputerowych i robotycznych) inteligentnych systemów poznawczych,
 • funkcjonowaniem mózgu,
 • psychologicznymi wyjaśnieniami zdolności poznawczych, zwłaszcza językowych, reprezentacji wiedzy czy zachowań,
 • tzw. Data Science – podstawami przetwarzania i analizy Big Data,
 • i wieloma innymi problemami związanymi z umysłem, językiem i poznaniem…

W toku studiów studenci mają możliwość współkształtowania programu studiów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (45% punktów ECTS to samodzielnie wybierane przedmioty). W doborze kursów, ich tematyki oraz tzw. ścieżki kształcenia studentów wspierać będą ich „opiekunowie naukowi” (tutorzy).