• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Amerykanistyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WSMP_AMERYKANISTYKA_S1
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Studia amerykanistyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Celem kształcenia studentów na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku amerykanistyka jest nabycie przez nich konkretnych efektów kształcenia odnoszących się do podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania społeczeństw i państw Ameryki Północnej. Studia oferują podstawową wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych i prawnych związanych z regionem. Podczas studiów I stopnia student pozna m.in. historię Stanów Zjednoczonych i Kanady, konstytucyjne podstawy ustroju Stanów Zjednoczonych i Kanady, specyfikę społeczeństw północnoamerykańskich, podstawy polityki wewnętrznej i zewnętrznej Stanów Zjednoczonych, metody badań amerykanistycznych oraz amerykańską kulturę i obyczaje. Jednocześnie uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, podstawy metodologii nauk społecznych, nowoczesne elektroniczne metody badawcze, wstęp do nauki o państwie i prawie, komunikowanie społeczne.

Istotnym elementem kształcenia jest nacisk na doskonalenie znajomości języka angielskiego, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy o regionie, dlatego poza tradycyjnym lektoratem, studenci będą uczestniczyć w zajęciach z American English oraz translatorium amerykanistycznego.