• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Krytyka literacka, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_KRYTYKA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Dwuletnie studia magisterskie, skierowane do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim.

W programie oprócz zajęć obowiązkowych, obejmujących najnowszą literaturę polska i światową, historię krytyki oraz warsztaty krytycznoliterackie, proponujemy bloki tematyczne do indywidualnego wyboru.

Bloki tematyczne związane są z konkretnymi formami artystycznymi (film, telewizja, teatr, sztuki plastyczne) oraz zjawiskami współczesnego życia literackiego i kulturalnego (przemysły kultury, organizacja życia literackiego, działania wydawnicze).

Każdy z tych bloków uwzględnia doskonalenie form pisarskich – gatunków krytycznych, właściwych danym obiegom kultury i formom artystycznym. 

Zajęcia warsztatowe w połączeniu z perspektywą kulturoznawczą dają możliwość zobaczenia roli krytycznego pisania w szerokim horyzoncie współczesnej rzeczywistości. A zajęcia pokazujące współczesne światowe tendencje, zjawiska i obiegi literackie (lektury literatury światowej, analizy kluczowych mediów obcojęzycznych i strategii funkcjonowania przekładów na gruncie polskim) pozwalają lepiej rozumieć i oceniać warunki polskiej produkcji literacko-kulturowej i najnowszą literaturę.