• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJ) Filologia polska nauczycielska, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJ_WP_FILOLOGIA_POLSKA_NA_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Program studiów obejmuje: najnowszą literaturę polską po 1989 roku, teorię literatury, teorię języka, teorię kultury, literaturę obcą, seminarium magisterskie, podstawydydaktykijęzyka i literaturyw szkole gimnazjalnejiponadgimnazjalnej,dydaktykęjęzyka i literatury w gimnazjumz praktyką,rozwijanie kompetencji społecznych nauczyciela,dydaktykęjęzykai literaturyw szkoleponadgimnazjalnejz praktyką,praktykę pedagogiczną ciągłąw gimnazjum, praktykępedagogiczną ciągłą w szkole ponadgimnazjalnej,psychologię, pedagogikę, pragmatykę zawodu nauczyciela, warsztaty krytyczne, opcje i wykłady monograficzne. Dwuletnie studia drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska lub na specjalności język polski, posiadających dyplom licencjata. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się też absolwenci innych kierunków studiów humanistycznych I stopnia z tytułem licencjata(warunkiem przyjęcia jest deklaracja uzupełnienia przedmiotów kierunkowych z I etapu studiów).