• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) wzornictwo, stacjonarne, I stopnia

Szczegóły
Kod UJK_S1-WZOR
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów wzornictwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2023 13:35 – 15.05.2023 23:59)

Kierunek wzornictwo opiera się na wszechstronnym kształceniu projektowym w obszarze wzornictwa i prowadzi do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie stosowania różnorodnych technik i technologii projektowych, w tym wspomaganych narzędziami cyfrowymi. Uzupełnienie programu stanowią przedmioty z zakresu teorii, historii sztuki, historii wzornictwa, których celem jest nabycie szerszej perspektywy poznawczej, rozwój postawy kreatywnej, otwartej na nowe wyzwania stawiane projektantom i podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jako twórca. Program daje szansę na poszerzenie kompetencji w obszarach ułatwiających funkcjonowanie artyście na rynku pracy, w zawodach m.in. o istotnym znaczeniu dla rozwoju przemysłów kreatywnych regionu świętokrzyskiego, jak komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier.

Szeroki wachlarz możliwości oferowanych w ramach poszczególnych pracowni Instytutu Sztuk Pięknych, indywidualne podejście do studenta wynikające z charakteru studiów pozwala na obranie przez niego własnej drogi w oparciu o naturalne predyspozycje twórcze, zainteresowania już po trzecim semestrze. Kształcenie w ramach obieralnych bloków: komunikacja wizualna, projektowanie produktu, projektowanie tekstyliów użytkowych, projektowanie aplikacji i gier daje możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w konkretnych obszarach sztuk wzornictwa, służących przyszłej pracy projektowej. Dyplom licencjacki stanowiący dzieło plastyczne zrealizowane w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej oraz praca teoretyczna opisująca koncepcję dyplomową prowadzi do zamknięcia kształcenia na pierwszym poziomie studiów, potwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się i dowodzi wszechstronnego wykształcenia projektowego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętność i kompetencje społeczne wykwalifikowanego wszechstronnego twórcy - projektanta wzornictwa. Potrafi realizować, wdrażać i prezentować różnorodne koncepcje użytkowe o charakterze prorynkowym i prospołecznym, realizować je i wdrażać. Przygotowany jest do twórczej pracy zawodowej w jednostkach zajmujących się projektowaniem wzorów użytkowych przeznaczonych do jednostkowej i masowej produkcji, m.in. w zakładach produkcyjnych, zespołach projektowych i prowadzenia własnej działalności projektowej.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: komunikacja wizualna jest twórcą – projektantem funkcjonalnych systemów informacji wizualnej i identyfikacji wizualnej, opakowań produktów, również targowych systemów wystawienniczych. To osoba zdolna do podjęcia pracy w zespołach projektowych, studiach grafiki reklamowej, wydawniczej, szeroko pojętych mass-mediach.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: projektowanie produktu jest twórcą – projektantem funkcjonalnych rozwiązań przestrzennych w obszarze codziennej konsumpcji, uwzględniających szeroko pojęte zapotrzebowanie społeczne, przedmiotów codziennego użytku, w tym tekstyliów użytkowych, ceramiki płaskiej. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i zespołach projektowych, zakładach produkcyjnych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: projektowanie tekstyliów użytkowych jest twórcą – projektantem ubioru, akcesoriów, tkanin i innych koncepcji użytkowych z wykorzystaniem materiałów tekstylnych. To osoba zdolna do podjęcia pracy w studiach i zespołach projektowych, zakładach produkcyjnych.

Absolwent kończący kształcenie w ramach bloku przedmiotów: projektowanie aplikacji i gier jest twórcą – projektantem funkcjonalnych rozwiązań interfejsów aplikacji mobilnych i witryn internetowych, oprawy graficznej gier, wszelkiego rodzaju materiałów audiowizualnych do publikacji w sieci internetowej, w tym animacji komputerowych. To osoba zdolna do podjęcia pracy w zespołach projektowych, studiach interaktywnych, grafiki reklamowej, szeroko pojętych mass-mediach.

Absolwent ma możliwość kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku Sztuki plastyczne macierzystej uczelni, a także podjąć studia magisterskie uzupełniające na kierunkach projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w innych uczelniach prowadzących tego typu studia. Absolwent może poszerzać swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z dziedziny sztuk plastycznych, ale i innych, w tym podejmować pedagogiczne studia kwalifikacyjne do nauczania w szkole podstawowej.