• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(WAT) Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, bez podziału na spec. studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod WAT_EKSINFKOM-2
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierunek studiów Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 5
Czas trwania 1,5
Adres WWW https://www.wig.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Semestr: 2

Liczba miejsc - 5

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z infrastrukturą drogową, kolejową, lotniczą, morską i śródlądową oraz planowaniem i zarządzaniem siecią transportową w kraju.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

- projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, w tym budowania modeli dla BIM;

- optymalnego planowania i kierowania robotami budowlanymi oraz zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej;

- wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz drożności systemu komunikacyjnego, posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;

- właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności oraz proponowania ulepszeń (usprawnień) istniejących rozwiązań technicznych;

- modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.