• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Fennistyka (Katedra Hungarystyki, Wydział Neofilologii) studia II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S2-FEN
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Fennistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwent studiów pierwszego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie czteroletnich studiów zdobywa kompetencję językową w zakresie języka fińskiego, na poziomie zaawansowanym (poziom C1). Absolwent zdobywa ogólną znajomość literatury i kultury fińskiej oraz historii Finlandii w kontekście historii Skandynawii. Opanowuje wiedzę ogólnojęzykoznawczą, niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne oraz w pracy tłumacza. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje podstawy warsztatu tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych. Stosownie do wybranej specjalizacji, na seminarium licencjackim poznaje odmiany języków specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem języka prawniczego, języka biznesu i administracji publicznej. Poznaje drugi język kierunkowy (węgierski lub estoński) na poziomie (A2) umożliwiającym komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.