• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia rosyjska (Katedra Rusycystyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FLROS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia rosyjska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, rosyjski
Limit miejsc 4
Adres WWW http://ir.uw.edu.pl/pl/index.php
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska, prowadzone przez Katedrę Rusycystyki UW, są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę na temat języka i literatury rosyjskiej oraz przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej i społecznej, a także dobrze zorientowanych w kontaktach polsko-rosyjskich w różnych sferach kultury. Efekty uczenia się obejmują ponadto umiejętności komunikacyjne w obszarze biznesowym oraz przekładowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego. Absolwent osiąga poziom znajomości języka rosyjskiego C1 według ESOKJ. Studia, oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą, są przeznaczone dla młodzieży zarówno władającej językiem rosyjskim, jak i dopiero przystępującej do jego uczenia się.

 

Katedra Rusycystyki jest jedyną jednostką na Uniwersytecie Warszawskim prowadzącą studia w zakresie filologii rosyjskiej, mającą prawie 70-letnią tradycję i szeroką rozpoznawalność w kraju i za granicą.