• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Ukrainistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_U_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Ukrainistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, ukraiński
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku „Ukrainistyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, łączące przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia zawierają zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury ukraińskiej, najnowszych teorii lingwistycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu: wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej, wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na ich interkulturowy wymiar, wiedzy o dyscyplinach filologicznych.

Przedmioty w bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych, pogłębiają wiedzę absolwenta, oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.