• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie studia stacjomnarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_PPB_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Iberystyka: portugalistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, portugalski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie to wielodyscyplinarny kierunek, który oferuje szeroki wachlarz zajęć poświęconych kulturze, literaturze i traduktologii. Absolwenci, oprócz znajomości języka portugalskiego na poziomie C1, zdobywają też obszerną wiedzę o Portugalii i Brazylii, a także o innych krajach portugalskiego obszaru językowego. Zyskane umiejętności oraz bardzo dobra znajomość języka predysponują absolwenta do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach wymagających zaawansowanego poziomu znajomości języka portugalskiego. Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.