• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UŁ) Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ i Instytutów PAN w Łodzi

Szczegóły
Kod UL_SD_BMCH
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki medyczne, Nauki biologiczne, Nauki chemiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Szkoła Doktorska BioMedChem stanowi ważny wkład w proces podnoszenia jakości zaawansowanego kształcenia na poziomie akademickim,  z założenia jest szkołą interdyscyplinarną i ma unikalną ofertę programową. Skupia doktorantów następujących dyscyplin: nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki chemiczne.

Program stwarza doktorantowi możliwość rozwinięcia złożonych umiejętności na zawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej. Celem kształcenia jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy doktorantów w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną naukową w szerszym kontekście. Wiedza i umiejętności nabywane podczas kształcenia przygotują doktoranta do samodzielnego planowania, projektowania i prowadzenia badań naukowych,  krytycznej oceny wyników badań naukowych, stanowiących podstawę publikacji naukowych, a także prezentowania uzyskanych wyników na forum międzynarodowego środowiska naukowego. 

Podmioty tworzące Szkołę (tj. Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi) umożliwią korzystanie z ich wyposażenia badawczego i prowadzenie badań pod kierunkiem cieszących się światową renomą uczonych.

Łączny limit będzie rozdysponowany na dyscypliny - po 1 osobie dla każdej dyscypliny.