• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_SM2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/SM079/WP-SM-N-2/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Program studiów kierunku Stosunki międzynarodowe obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Absolwenci przygotowani są do pełnienia różnych ważnych ról w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym w warunkach szybko postępującej integracji globalnej i regionalnej. Absolwent stosunków międzynarodowych dysponuje wiedzą na temat prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych, posiada ogólną znajomość realiów społecznych, gospodarczych i politycznych w zakresie stosunków międzynarodowych i pogłębioną wiedzę na temat stosunków w poszczególnych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej polityki zagranicznej na danym obszarze.

Od roku akademickiego 2015/2016 prorgam studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe I i II stopnia realizowany jest w ramach przewidzianych ścieżek edukacyjnych. Zakładają one tematyczne profilowanie kształcenia, które będzie zapewnione głównie w oparciu o wykłady monograficzne i konwerastoria.