• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Filologia włoska - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_FW2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Absolwent studiów drugiego stopnia filologii włoskiej jest wykształconym humanistą,
dobrze zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych –
na tle szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie
wymogi intelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Posiada gruntowną
wiedze z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o
niezbędną wiedzę z dyscyplin pokrewnych (m.in. filozofii i historii). Umie samodzielnie
analizować i interpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i
procesy literackie oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych
relacjach z podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej. Dzięki znajomości
historii literatury, poetyki, konwencji literackich i językowych oraz stylistycznego
ukształtowania wypowiedzi, a także rozmaitych zjawisk językowych potrafi dokonać analizy i
oceny artystycznej organizacji dzieła literackiego.