• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr letni r.ak. 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w zakresie nauki prawne

Szczegóły
Kod SD_NS_NP
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki Prawne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.11.2022 10:15 – 30.11.2022 23:59)

Obecnie na Uniwerystecie Warszawskim dyscyplina nauki prawne rozwijana jest przez nauczycieli akademickich pracujących nie tylko na Wydziale Prawa i Administracji, ale także i w innych jednostkach organizacyjnych. Trudno byłoby wskazać priorytetowe obszary badań nad prawem na UW, gdyż realizowane projekty i powstające publikacje dotyczą wszelkich gałęzi prawa oraz dziedzin pokrewnych, począwszy od tradycji prawnych i historii czy filozofii prawa, poprzez współczesne dziedziny dogmatyczne prawa krajowego i międzynarodowego, a skończywszy na ekonomicznej analizie prawa czy zagadnieniach z zakres u styku prawa i nowych technologii. UW jest również prawdziwym centrum współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk prawnych, o czym świadczą np. duże projkety mobinościowe finansowane przez NAWA czy MEiN, jak również prężna działalność szkół prawa obcego oraz udział w konsorcjach naukowo-dydaktycznych, jak np. Network or Humanitarian Action. Badania prowadzone są zarówno w ramach tradycyjnych struktur akademickich - katedr i zakładów - ale również tworzonych na potrzeby realizacji konkretnych projektów centrach i zespołach (np. Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, Polish Research Centre for Law and Economy of China, Warsaw Centre for Transational Law, Zespół Badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności). Wszsytko to oznacza, ze osoby chcące realizować swoje badania doktorskie w dziedzinie nauk prawnych właśnie na UW, mają do dyspozycji niezwykle szeroki wachlarz możliwości naukowego rozwoju. Program kształcenia w SDNS jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany pod kierunkiem wybranego promotora. Obejmuje między innymi interdyscyplinarne seminarium z nauk społecznych, seminarium wybranej dyscypliny, zajęcia rozwijające umiejętności metodyczne oraz związane z niezbędnymi w nauce umiejętnościami "miękkimi" związanymi np. z wnioskami grantowymi, strategiami publikacyjnymi w nauce czy umiejętnościami metodycznymi.