• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(WAT) Obronność państwa, spec. Informacja w systemie obronnym, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod WAT_OBPIWSOB-2
Jednostka organizacyjna Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Kierunek studiów Obronność państwa
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Limit miejsc 2
Czas trwania 2
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Semestr: 3

Liczba miejsc: 2

INFORMACJA W SYSTEMIE OBRONNYM

Wiedza specjalistyczna: znajomość znaczenia ewentualnych skutków posługiwania się informacją i dezinformacją w sferze obronności państwa, właściwego projektowania baz danych oraz roli pracy wywiadu i kontrwywiadu dla pozyskiwania i ochrony informacji.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności uzyskał ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia w obszarze ochrony informacji w systemie obronnym państwa. Zna wybrane urządzenia i technologie komunikacyjne kluczowe dla ochrony informacji. Ponadto potrafi stosować techniki rozpoznania obrazowego w procesie pozyskiwania informacji, a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.