• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia włoska (Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii), studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_S1-FLIT
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW http://italianistyka.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Student  studiów I stopnia w Katedrze Italianistyki rozpoczynający naukę języka włoskiego od podstaw w trakcie trzyletnich studiów licencjackich osiąga dobrą znajomość języka włoskiego w mowie i w piśmie (odpowiadającą poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) znajomość gramatyki języka włoskiego, jak również  wiedzę z zakresu historii literatury, historii, geografii oraz historii języka. Wiedza ta, w połączeniu z podstawami teorii i metodologii z zakresu nauki o języku i nauki o literaturze pozwoli mu napisać pracę licencjacką w języku włoskim na temat związany z tymże językiem i jego użyciami, z literaturą lub kulturą włoskiego obszaru językowego.