• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Studia amerykanistyczne (Ośrodek Studiów Amerykańskich), studia I stopnia, stacjonarne w języku angielskim

Szczegóły
Kod UW_S1-AM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów Studia amerykanistyczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 4
Adres WWW https://www.asc.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

 

Prowadzone przez OSA studia amerykanistyczne I stopnia należą do największych tego typu programów w Europie. Są unikatowe w skali kraju ze względu na interdyscyplinarność, oraz wykładowy język angielski, ułatwiający kontakty międzykulturowe również dzięki obecności studentów zagranicznych. Program obejmuje nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, a w tym następujące dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą są nauki o kulturze i religii. Zajęcia obowiązkowe (zarówno wykłady jak i ćwiczenia) stanowią wprowadzenie do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów, a zajęcia do wyboru stanowią rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin.

 

Od roku akademickiego 2022/223 Ośrodek Studiów Amerykańskich przenosi się do nowej lokalizacji w pobliżu Kampusu Centralnego oraz Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55).

 

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez studentów, badaczy i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.