• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Filologia białoruska z językiem angielskim (Katedra Białorutenistyki), studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UW_FILBIAL_II
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów filologia białoruska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 7
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

 

Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie B2+ (zgodnie z ramami 2 ESOKJ).

W ramach kierunku oferowane są zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (warsztaty przekładowe, fakultatywna nauka języka rosyjskiego) i przygotowujące do badań językoznawczych lub literaturoznawczych. Realizacja indywidualnego programu na kierunku filologia białor uska z językiem angielskim stanowić może istotne uzupełnienie naukowe i praktyczne dla studentów slawistyk, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych planujących pracę w dyplomacji czy kulturoznawców zajmujących się Europą Wschodnią.

 

Wszystkie aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej http://kb.uw.edu.pl/