• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UW) Studia doktoranckie w zakresie filozofii

Szczegóły
Kod UW_DD_FF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warszawski
Dziedzina/dyscyplina naukowa Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia trzeciego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi stacjonarne dzienne Studia Doktoranckie na kierunku Filozofia należące do dyscypliny naukowej: Filozofia, dziedziny nauki: Nauki Humanistyczne, obszaru wiedzy: Nauki Humanistyczne. Studia Doktoranckie prowadzone na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zapewniają doktorantom warunki do:

  • realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;
  • indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora;
  • przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego;
  • przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasiagu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  • uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;
  • współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych.

Zajęcia obowiązkowe oferowane doktorantom w formie wykładów monograficznych i seminariów są prowadzone przez samodzielnych pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Lista zajęć udostępnianych doktorantom jest ogłaszana corocznie na stronie internetowej Wydziału Filozofii pod adresem: http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii/studia-1-go-stopnia-licencjackie/siatki-zajec/, linki "Seminaria" i "Wykłady", równocześnie z udostępnianiem zajęć przez system USOS UW.

Szczegółowe informacje:  

http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/studia-doktoranckie/