• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Pedagogika specjalna, studia II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_PS2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej. Program studiów przygotowuje do pracy z człowiekiem w różnym wieku, z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej w odniesieniu do studiowanej specjalności. Wyposaża w umiejętności: projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, wykorzystania osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia. Absolwent kierunku pedagogika specjalna może podjąć pracę, w zależności od ukończonej specjalności, w placówkach dla osób z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami społecznego funkcjonowania.