• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Pielęgniarstwo, studia I stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_PIEL-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pielęgniarstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Kierunek pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne oraz nauki o zdrowiu jako dyscypliny wiodącej. Obejmuje zagadnienia dotyczące opieki medycznej jak również pielęgnowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i inwalidztwu, opiece nad obłożnie i przewlekle chorymi, opieki nad niemowlęciem, kobietą w ciąży, matką karmiącą, człowiekiem starym i niedołężnym. Pielęgniarka współdziała w poprawianiu warunków zdrowotnych, w których żyje  człowiek. W toku studiów Student uzyskuje umiejętności teoretyczne i praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu Ratownictwa medycznego i Sanatoriach. Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie: współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej, dobierania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawiania na nie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz udzielania informacji na temat ich stosowania. Kończąc studia uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa.