• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Pedagogika wczesnej edukacji studia II stopnia

Szczegóły
Kod UWM_PE-MD2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pedagogika wczesnej edukacji
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika wczesnej edukacji otrzymuje tytuł magistra. Dysponuje pogłębioną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, edukacji przez sztukę lub wspomagania rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań.

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI NIE NADAJĄ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA I KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PODNOSZĄ KOMPETENCJE ZAWODOWE.