• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) PEDAGOGIKA SPECJALNA

Szczegóły
Kod UWM_JM-PEDSPECJM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Absolwent: zdobywa kwalifikacje przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, kształtując i rozwijając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej. Przygotowuje się do pracy z dziećmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, jak również z osobami z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, posiada szerokie przygotowanie zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne zorientowane na studiowany zakres - specjalność zawodową.

Zakresy kształcenia

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna