• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UWM) Dietetyka, studia II stopnia stacjonarne

Szczegóły
Kod UWM_DIE-2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kierunek studiów Dietetyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Dietetyka to o kierunek łączący wiedzę dwóch dziedzin nauki: medycznych i o zdrowiu.

Studia prowadzone są w Szkole Zdrowia Publicznego, trwają 2 lata. Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zajmujących się opracowaniem i tworzeniem różnego typu diet dla ludzi zdrowych i chorych, oraz prowadzących działalność edukacyjną w zakresie prawidłowego żywienia i profilaktyki żywieniowej. Studia przygotowują także do prowadzenia badań naukowych oraz kierowania się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach.

Na studentów czekają bardzo ciekawe zajęcia dotyczące różnych obszarów wiedzy: pedagogika zdrowia, patofizjologia kliniczna, immunologia, prawo w praktyce dietetycznej, nowoczesne technologie potraw dietetycznych, marketing i zarządzanie w dietetyce, psychodietetyka z elementami klinicznymi, mikrobiota człowieka, nutrigenomika i nutrigenetyka, catering dietetyczny i inne.

Już w trakcie studiów możesz zajmować się działalnością naukową, rozwijać własne pasje i ciekawie spędzać czas w Kole Naukowym Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, udowadniając, że żywienie nie jest nudne. Ogromnym sukcesem studentów kierunku jest organizacja „Dni Świadomości Żywieniowej”, mających na celu wymianę poglądów dotyczących żywności i żywienia ze specjalistami różnych dziedzin.

Absolwenci są przygotowani do pracy w: poradniach dietetycznych, placówkach systemu ochrony zdrowia, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach służb społecznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach wellness&spa, klubach sportowych i fitness, zakładach przemysłu spożywczego, firmach cateringowych, portalach internetowych. Absolwent legitymuje się kompetencjami do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dietetycznych. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.