• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Familiologia, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ_S2_FML
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Familiologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://teo.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie, kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Student familiologii drugiego stopnia:
• nauczy się, czym jest rodzina w ujęciu humanistycznym, społecznym i teologicznym,
• zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego,
• nabędzie kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego oraz zawodu mediatora,
• będzie dysponował wiedzą z zakresu rozwoju psychospołecznego i psychopoatologii życia społecznego oraz umiejętności umożliwiającymi diagnozę, wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów,
• zdobędzie przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych, pozasądowych i pomagania w organizacji negocjacji.