• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) matematyka, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_MAT-1-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Matematyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki oraz wybranych jej zastosowań. Przygotowanie zawodowe absolwenta jest zależne od wybranej przez niego ścieżki kształcenia. Program studiów oferuje dwie główne ścieżki kształcenia: nauczycielską „Nauczanie matematyki” oraz nienauczycielską „Analiza danych i modelowanie matematyczne”.

Absolwent (w zależności od wybranej ścieżki kształcenia) uzyskuje wstępne (kontynuacja na studiach drugiego stopnia) przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze:

- nauczyciela matematyki;

- analityka w branży IT, w sektorze finansowym lub w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Absolwenci zdobywają również podczas studiów wiedzę i umiejętności mogące być podstawą dla przyszłej pracy naukowej w zakresie matematyki lub jej zastosowań.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów to: szkoły, firmy z branży IT, instytucje finansowe i działy analiz przedsiębiorstw, jednostki badawczo-rozwojowe.