• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) informatyka, studia I stopnia inżynierskie, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_INF-1-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Celem kształcenia na studiach inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku informatyka jest wykształcenie absolwenta posiadającego:

- wiedzę w zakresie budowy i metod programowania systemów informatycznych,

- umiejętność projektowania, implementacji i zarządzania systemami informatycznymi i teleinformatycznymi,

- wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień fizyki, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,

- wiedzę z zakresu zastosowania informatyki w naukach fizycznych do: modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych,

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej,

- umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność korzystania z literatury naukowej, komputerowych baz informatycznych,

- umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 oraz językiem specjalistycznym w zakresie fizyki i informatyki.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent jest przygotowany do szerokiego zastosowanie narzędzi i systemów informatycznych w naukach fizycznych: do modelowania, symulowania i wizualizacji procesów fizycznych, a także w pracy w laboratorium i innych jednostkach naukowych do analizy danych, programowania urządzeń i zarządzania dużymi bazami danych. Absolwent jest osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych, programowania, pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych w zakresie informatyki.

Absolwent posiada również przygotowanie niezbędne do stosowania i rozwijania niestandardowych metod informatycznych w organizacjach, instytucjach, przedsiębiorstwach o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, m.in. w laboratoriach, działach B+R, mikroprzedsiębiorstwach. Absolwentom kierunku informatyka Instytut Fizyki UJK oferuje kontynuację kształcenia na trzysemestralnych studiach II stopnia na kierunku fizyka.