• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UJK) dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UJK_DZ-KOM-SPOL-2-UJK
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Podstawowym celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom poszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Ze względu na specyfikę kierunku i dyscypliny, ściśle powiązanych z innymi dyscyplinami szczegółowymi z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. historią, językoznawstwem, literaturoznawstwem, naukami o zarządzaniu, naukami o polityce, socjologią, psychologią, prawem i etyką, studenci nabywają także umiejętności z tych dyscyplin.

Nabyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy zawodowej przede wszystkim w różnego typu instytucjach medialnych, ale także w różnych sektorach życia publicznego (kulturze, administracji, gospodarce) oraz świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności wymagane w pracy dziennikarza lub menadżera mediów i reklamy. Są przygotowani do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych, w tym także na stanowiskach zarządczych. Mogą także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz na innych kierunkach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Zatrudnieni w Instytucie praktycy zapewniają realizację programu zajęć zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. W Uniwersyteckim Centrum Mediów, dysponującym nowoczesnym studiem telewizyjnym i radiowym, studenci doskonalą swe umiejętności w zakresie tworzenia materiałów filmowych i dźwiękowych, pracy przed kamerą i mikrofonem w warunkach studyjnych i w terenie, w tym także prowadzenia audycji na żywo czy transmitowania wydarzeń. Pod okiem fachowców przygotowują i realizują projekty kampanii reklamowych dla konkretnych firm. Umiejętności weryfikują podczas praktyk zawodowych i staży, oferowanych przez uczelnię. Mają także możliwość uczestniczenia w projektach, realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, np. NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, podnoszących kompetencje oraz dających szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.